OPRÁVNENIA
 
 
Oprávnenia pre vykonávanie činnosti:

Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 52 kV a bleskozvodov v objektoch triedy A, B. Výroba rozvádzačov do 1000 V pre objekty triedy A. Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v objektoch triedy "A", "B".

Montáž, oprava a údržba plynových zariadení na:

   - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 Mpa
   - rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 Mpa
   - rozvod plynov z nekovových materiálov
   - spotrebu plynov spažovaním s výkonom nad 0,5 MW
   - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 Mpa
   - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 Mpa vrátane
   - prípojky z nekovových materiálov
   - spotrebu plynov spažovaním s výkonom od 5kW do 0,5 MWOsvedčenia pre vykonávanie činnosti:

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
   - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
   - objekty s nebezpečenstvom výbuchu
   - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

Odborné prehliadky a odborné skúšky v prevádzke tlakových zariadení:
   - tlakové nádoby stabilné (IV. trieda)
   - tlakové nádoby stabilné (III. trieda)
   - kotly parné a kvapalinové (V. trieda)
   - tlakové nádoby stabilné (II. Trieda)
   - tlakové nádoby stabilné (I. trieda)
   - bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročenie najvyššieho tlaku

Odborné prehliadky a odborné skúšky v prevádzke plynových zariadení na:
   - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 Mpa
   - rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 Mpa
   - rozvod plynov z nekovových materiálov
   - spotrebu plynov spažovaním s výkonom nad 0,5 MW
   - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 Mpa
   - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 Mpa vrátane
   - prípojky z nekovových materiálov
   - spotrebu plynov spažovaním s výkonom od 5kW do 0,5 MW

      
 
 
 

 WEBdesign ISD-Webspace.com  ..::..  © 2008 Jozef Graciak - SORTEZ